Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust ( MDK) zorgt voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens. MDK speelt een sleutelrol in de Kustwacht en is bovendien de motor van het Gemeen­schappelijk Nautisch Beheer (GNB) van de Scheldemonden. Het agentschap is verantwoordelijk voor de beveiliging van de Vlaamse kust tegen overstromingen en ijvert voor een geïntegreerd en duurzaam beheer van de kustzone. Het verzorgt de hydrografische en hydro­meteorologische dienstverlening.

  • Dab Loodswezen loodst en beloodst de scheepvaart veilig en vlot tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs.
  • Scheepvaartbegeleiding begeleidt samen met Nederlandse collega’s vanaf de wal alle scheepvaart. Het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum (MRCC) is het eerste meldpunt voor ongevallen op zee.
  • Dab Vloot is dé reder van de Vlaamse overheid, beheert varende eenheden, verzorgt veerdiensten op de Schelde en het kanaal Gent-Terneuzen en staat in voor de bebakening van de vaarwegen.
  • Kust heeft de zeewering als kerntaak, beveiligt de Vlaamse kust tegen het geweld van de zee, werkt aan geïntegreerd kustzonebeheer, beheert de vier kustjachthavens en ondersteunt de scheepvaart vanuit haar hydrografie.

Sinds de start van het agentschap in 2006 heeft MDK voortdurend initiatieven genomen om haar activiteiten aan het ruime publiek kenbaar te maken via deelname aan grootscheepse communicatie-initiatieven maar ook via doelgerichte communicatieacties en directe bezoeken aan klanten en partners.

Lees meer

Maritieme dienstverlening en beroepen onder de aandacht

Een van de belangrijkste grootschalige evenementen in 2011 was de Vlaamse havendag op 25 juni waar het Agentschap MDK aanwezig was in de vier Vlaamse havens. In Oostende werd de nieuwe veerdienst feestelijk geopend en stelde het Maritiem Reddings-en Coördinatiecentrum zijn deuren open. In Zeebrugge kon men de Zeetijger, de nieuwe boeienlegger van Vloot bezoeken, en was er een infostand in het gebouw van het havenhuis. Ook in Gent en in Antwerpen waren infostanden voorzien, werden schepen opengesteld en gaven loodsen demonstraties op de scheepvaartsimulatoren. Areyouwaterproof? bracht tevens de maritieme beroepen onder de aandacht.

Ook op andere maritieme evenementen zoals de Belgian Boat Show, Opendeurdagen, Oostende voor Anker en de Vlootdagen in Zeebrugge was het Agentschap MDK met een geïntegreerde aanpak van de diverse entiteiten nadrukkelijk aanwezig. De bedoeling daarbij is zowel de maritieme dienstverlening van de Vlaamse overheid op een aantrekkelijke manier naar buiten te brengen als promotie te maken voor maritieme beroepen en de eigen vacatures voor maritieme knelpuntberoepen maximaal onder de aandacht te brengen.

Bij die aanpak wordt ook de band met de pers niet vergeten. Op 29 juni bezocht een delegatie van de maritieme vakpers het  Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum waarbij de diverse taken van het agentschap en de Kustwacht werden voorgesteld.

Verder kwam het agentschap MDK veelvuldig in de kijker door de doopplechtigheid van verschillende nieuwe vaartuigen in 2011 waarbij de aandacht vooral op kwaliteit en verjonging van de vaartuigen werd gelegd.

Lees meer

Rechtstreekse contacten

Door directe bezoeken aan reders en scheepvaartagenten, regelmatige contacten met havenbedrijven het MDK havenoverleg en georganiseerde bezoeken aan de werkvloer van het Schelde Coördinatiecentrum te Vlissingen en het Maritiem Redding- en Coördinatiecentrum te Oostende werd rechtsreeks ingespeeld op de informatiebehoeften van klanten en belanghebbenden. De diverse informatiekanalen van het agentschap: nieuwsbrieven, website en direct mailings ondersteunen deze informatiebehoeften.   

Lees meer

Ingrijpende werken voor het kustveiligheidsplan

Wie aan de kust passeert of er verblijft kan niet naast de ingrijpende werken kijken, die vanaf 2011 uitgevoerd worden in het kader van het Kustveiligheidsplan Vlaanderen. De ingrepen hebben een grote visuele impact op de leefwereld van de betrokken doelgroep: al diegenen die wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen aan de kust. Er is dus zeker nood aan een ruim maatschappelijk draagvlak voor deze werken. Dat kan enkel gerealiseerd worden door voldoende informatieverstrekking en voortdurende sensibilisatie.

In regelmatige samenspraak met de besturen van de kustgemeenten werkte de afdeling Kust van MDK aan de geschikte communicatiemiddelen om iedereen degelijk en zo volledig mogelijk te informeren over de werken en het verloop ervan. Een informatieve film licht in drie minuten de aanleiding, de noodzaak en de uitvoering van het Kustveiligheidsplan toe.

In de kustgemeenten waar op korte en middellange termijn werken gepland staan, worden informatieavonden georganiseerd. Daar wordt de film getoond, het gehele Kustveiligheidsplan uiteengezet en het toepasselijke detailplan toegelicht. Op locatie bouwt MDK telkens een informatieve stand betreffende de werken in uitvoering. Op de werven zelf wordt extra aandacht gevestigd met in het oog springende bakens voor projectcommunicatie, die informatieve banners dragen.

Lees meer